Skjema med label som placeholder

Et enkelt skjema hvor label er stilisert som placeholder. Resultatet er et tilgjengelig skjema som emulerer de veldig populære skjemaene med kun placeholder og (dessverre) skjult eller manglende label.

Når man klikker i feltene animerer placeholderen tilbake til sin oprinnelige rolle som en vaskeekte label.

WCAG 2.0 (Level AA)

Inspirasjon: Awesome Form Labels - YouTube